Foto / Meer dan een foto

In de Vishal / Grote Markt / Haarlem  van:

6 juni t/m 19 juli 2015

Rob de Vries heeft een tentoonstelling samengesteld met werk dat
hem raakte. De foto’s van Louise de Haan spotte hij ooit op haar
web-blog, die van Bram Van Stappen op ArtRotterdam. Het werk
van Marjet Zwaans viel hem op in Tube-Light #93 en een interview
voor Kunstuur, door Hans den Hartog Jager bracht hem bij het werk
van Dieuwke Spaans. De unieke werken van de te vroeg overleden
Haarlemse kunstenaar Douwe Jan Bakker kende hij nog van vroeger.
Dit alles samenbrengen in een tentoonstelling ziet de Vries als een
mooi avontuur. Daarbij toont hij een aantal werken, deels uit zijn
eigen collectie.

Posted in News